Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Verslavingszorg

B-there houdt zich niet direct bezig met het behandelen van verslaafden, maar meer met de trajecten die hier omheen plaatsvinden.
In nauwe samenwerking met de zorgorganisaties begeleiden we een persoon met een verslaving aan de voorkant, tijdens en na het zorgtraject.

De zorgvraag

Onze actie wordt doorgaans geïnitieerd vanuit de benadering door instanties of directie relaties van een cliënt met een verslavingsprobleem. Hierbij doorlopen wij samen met de cliënt, maar ook met alle betrokkenen een aantal fases waarbij het doel is om de verslaving permanent de doen verdwijnen.

  • Interventie's gericht op het motiveren van cliënt voor het oplossen van verslavingsproblematiek
  • Begeleiden van het proces tot behandeling. Richting cliënt, en omgeving zoals familie en vrienden.
  • Maatwerktrajecten waarbij cliënt nog niet gemotiveerd is maar er wel een duidelijk zorgvraag vanuit het netwerk ligt om cliënt in beweging te krijgen.
  • Nazorg trajecten vanuit verslavingsbehandeling.

Samenwerking met diverse organisaties

B-there werkt nauw samen met een aantal partners met ieder hun eigen expertise binnen de verslavings problematiek:

  • Leger des Heils
  • Yes We Can Clinics

Financiering

De financiering bij individuele ondersteuning wordt geregeld vanuit een aantal mogelijkheden. Dit is afhankelijk van de indexering van de zorgvraag. Hierbij maken we veel gebruik van begeleiding vanuit WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) financiering en begeleiding vanuit WLZ (Wet Langdurige Zorg) op PGB (Persoons Gebonden Budget) basis.

Voor wie

Drankverslaafde
Drugsverslaafde