Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Agressie regulatie & weerbaarheid training

Onze doelgroep heeft over het algemeen moeite met het maken van keuzes en het overzien van de consequenties van deze keuzes. Daarom kunnen zij risicogedrag vertonen wat hun toekomst in gevaar kan brengen.
Er zijn verschillende risicofactoren die hierin een grote rol spelen. 

  • Sociale en fysieke omgeving, bijvoorbeeld thuissituatie, studie of werk;
  • Gezondheidsgedrag, denk aan verslaving, in bijvoorbeeld alcohol of drugs;
  • Mentale en somatische gezondheid, zoals zelfvertrouwen of zelfregulatie.

Vecht- en verdedigingssporten hebben een positief effect op deze factoren. 

Onze NEN-EN-ISO 9001 certificering is niet van toepassing op onze Agressie regulatie & weerbaarheid training.

Voor wie

Mensen in aanraking met justitie
Jongeren
Mensen met een beperking
Gemeenten