Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Individuele begeleiding

Heb jij een complexe zaak waarbij je niet weet hoe de hulpverlening verder moet of welke hulp passend is? In complexe casussen is er vaak sprake van psychiatrische, LVB (licht verstandelijk beperking) en/of gedragsproblemen in combinatie met problemen op verschillende leefgebieden. Daarnaast kan er sprake zijn van onvermogen bij de cliënt, conflicten, geringe motivatie en/of handhavingsproblemen. In dit soort situaties is reguliere hulp niet toereikend, maar is specialistische hulp nodig of zorg op maat. 

B-there biedt ondersteuning aan onder andere mensen met een verstandelijke beperking en bijkomende complexe problematiek. Deze mensen zijn moeilijk bereikbaar voor hulpverlening, vallen vaak uit en ontvangen soms zorg binnen een strafrechtelijk kader. De vraag naar ondersteuning voor deze doelgroep neemt toe. 

Bij individuele begeleiding wordt er een traject gestart waarbij er een aantal stappen worden doorlopen.

 

Verbinden
De eerste stap is het aangaan van een werkrelatie met de cliënt. Hierbij wordt er nauw samengewerkt met hem / haar en wordt er gezorgd voor betrokkenheid en inzicht in de problematiek.

Stabiliseren
Rust is een groot goed dat in de levens van personen met LVB maar al te vaak ontbreekt. B-there heeft als belangrijk doel om het leven van de cliënt met de cliënt samen te stabiliseren. De cliënt blijft daarbij aan het roer, maar hierbij blijft de nauwe connectie en betrokkenheid van B-there aanwezig.

Ontwikkeling
Het is een belangrijke taak voor begeleiders om de algemene sociale (omgangs)regels mee te geven aan de cliënten, en de cliënt actief te ondersteunen om deze regels eigen te maken. Belangrijk onderdeel daarin is psycho-educatie: de cliënt en zijn netwerk meenemen in de consequenties van eigen beperkingen, of van eigen keuzes. Ook het ontwikkelen van andere vaardigheden vallen onder deze pijler.

Inbedden
De persoon met LVB leeft zélf zijn of haar leven. Daarom is het belangrijk steeds aandacht te hebben voor
het overdragen van de professionele betrokkenheid naar meer informele ondersteuning. Ook het vertalen van de complexe wereld om de cliënt heen naar begrijpelijke adviezen en informatie, ook voor de omgeving van de cliënt, is belangrijk. 

Financiering

De financiering bij individuele ondersteuning wordt geregeld vanuit een aantal mogelijkheden. Dit is afhankelijk van de indexering van de zorgvraag. Hierbij maken we veel gebruik van begeleiding vanuit WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) financiering en begeleiding vanuit WLZ (Wet Langdurige Zorg) op PGB (Persoons Gebonden Budget) basis.

Voor wie

Mensen met een beperking
Mensen met psychische problemen