Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Taal is meer dan woorden

Sinds 2017 is B-there gespecialiseerd in het werken met uitbehandelde en onbegrepen personen met een complexe ondersteuningsvraag die moeilijk benaderbaar of zorg mijdend zijn. 
Op basis van de Positieve Gezondheidsbenadering hebben we onze eigen unieke begeleidingsmethode ontwikkeld waarbij we deze cliënten weten te bereiken en samen met de cliënt zijn/haar ontwikkeldoelen weten te behalen.

Hoewel begeleiders gewend zijn om te communiceren met cliënten middels gesproken taal ondersteund door gesprekstechnieken, is het voor de cliënten soms fijner om via andere wegen te communiceren, soms zeggen woorden niet genoeg en is creativiteit een veilige uitlaatklep voor onze cliënten waarin ze emoties, ervaringen en processen in kunnen verwerken. Creativiteit is echter niet alleen een uitlaatklep maar is ook een manier om cliënten in hun kracht te zetten en te stimuleren om niet alleen de focus te leggen op wat ze niet kunnen of de problemen die ze hebben, maar juist te focussen op waar ze wel goed in zijn, dit draagt bij aan het zelfvertrouwen welke een aanzet kan geven tot verdere ontwikkeling bij de cliënt. Daarnaast vormen creatieve uitingsvormen ook een aanleiding voor een dialoog. Waar woorden te kort schieten lukt het de cliënt doormiddel van andere uitingsvormen wel om inzicht te geven in hun belevingswereld. Door als begeleider de talen van de cliënt te onderzoeken en hiermee te leren spreken kunnen deze uitingsvormen een brug vormen tussen cliënt en hulpverlener en een stap vormen naar het behalen van ontwikkelingsdoelen.

De komende periode zullen we enkele creatieve uitingen via onze blog delen.

Als eerste tonen we enkele schitterende tekeningen van R. T. R.